<ol id="soekx"><big id="soekx"></big></ol>
<legend id="soekx"><sup id="soekx"></sup></legend>

<tr id="soekx"><input id="soekx"></input></tr>
<ol id="soekx"><input id="soekx"></input></ol>

<big id="soekx"></big>

<optgroup id="soekx"></optgroup>

<ol id="soekx"><input id="soekx"></input></ol>
 • <tr id="soekx"><input id="soekx"></input></tr>
  <tr id="soekx"><input id="soekx"></input></tr>
   
   

   <ol id="soekx"></ol>

  1. 
   
  2. <span id="soekx"></span>
   <big id="soekx"></big><ol id="soekx"><input id="soekx"></input></ol>

     1. <legend id="soekx"></legend>

      <tbody id="soekx"></tbody>
      hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
      我的购物车 0
      首页所有产品电位器(可调电阻)微调电位器 当前“微调电位器”共 219 条相关库存

      微调电位器

      电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。 电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。 它大多是用作分压器,这时电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,电位器是一种可调的电子元件。有机实芯电位器:阻值范围较宽、分辨力高、耐热性好、过载能力强、耐磨性较好、可靠性较高,但耐潮热性和动噪声较差。这类电位器一般是制成小型半固定形式,在电路中作微调用。
      • 品牌

       清除
      • 阻值

       清除
      • 精度

       清除
      • 温度系数

       清除
      • 功率

       清除
      • 圈数

       清除

      应用筛选
      下载表格 每页显示:
      图片原厂型号品牌描述库存参考价格阻值精度温度系数功率圈数
      3296W-1-203LF3296W-1-203LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.303

      立即购买
      20KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3296W-1-205LF3296W-1-205LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 2MΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:240

      在途:250

      可订期货

      ¥2.3618

      立即购买
      2MΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3296W-1-503LF3296W-1-503LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2442

      立即购买
      50KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3362P-1-105LF3362P-1-105LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 1MΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:250

      在途:250

      可订期货

      ¥0.8134

      立即购买
      1MΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      1
      3362P-1-200LF3362P-1-200LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥0.7546

      立即购买
      20Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      1
      3296W-1-204LF3296W-1-204LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:490

      在途:500

      可订期货

      ¥2.1462

      立即购买
      200KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3006P-1-100LF3006P-1-100LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 10Ω 3/4W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:150

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2638

      立即购买
      10Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      3/4W
      15
      3296W-1-200LF3296W-1-200LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2932

      立即购买
      20Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3362P-1-501LF3362P-1-501LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥0.7742

      立即购买
      500Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      1
      3296X-1-103LF3296X-1-103LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:400

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2442

      立即购买
      10KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3314J-1-103E3314J-1-103EBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 10KΩ 1/4W J LEAD TOP
      数据手册

      现货:440

      在途:500

      可订期货

      ¥1.8914

      立即购买
      10KΩ
      ±20%
      ±100ppm/°C
      1/4W
      1
      3006P-1-203LF3006P-1-203LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 20KΩ 3/4W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:250

      在途:250

      可订期货

      ¥2.2442

      立即购买
      20KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      3/4W
      15
      3362P-1-103LF3362P-1-103LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:396

      在途:500

      可订期货

      ¥0.8252

      立即购买
      10KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      1
      3296W-1-201LF3296W-1-201LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 200Ω 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:460

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2442

      立即购买
      200Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3296X-1-104LF3296X-1-104LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2638

      立即购买
      100KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3006P-1-202LF3006P-1-202LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 2KΩ 3/4W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.107

      立即购买
      2KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      3/4W
      15
      3296W-1-100LF3296W-1-100LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 10Ω 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.352

      立即购买
      10Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3006P-1-103LF3006P-1-103LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 10KΩ 3/4W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:440

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2344

      立即购买
      10KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      3/4W
      15
      3296W-1-502LF3296W-1-502LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:490

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2246

      立即购买
      5KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3362P-1-202LF3362P-1-202LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥0.8255

      立即购买
      2KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      1
      3296W-1-500LF3296W-1-500LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 50Ω 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:295

      在途:500

      可订期货

      ¥2.1658

      立即购买
      50Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      25
      3006P-1-205LF3006P-1-205LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 2MΩ 3/4W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.107

      立即购买
      2MΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      3/4W
      15
      3006P-1-101LF3006P-1-101LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 100Ω 3/4W PC PIN SIDE
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥2.2736

      立即购买
      100Ω
      ±10%
      ±100ppm/°C
      3/4W
      15
      3362P-1-204LF3362P-1-204LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥0.7546

      立即购买
      200KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      1
      3362P-1-102LF3362P-1-102LFBourns
      伯恩斯(邦士)
      TRIMMER 1KΩ 1/2W PC PIN TOP
      数据手册

      现货:500

      在途:500

      可订期货

      ¥0.8722

      立即购买
      1KΩ
      ±10%
      ±100ppm/°C
      1/2W
      1
      清远市易酷棋牌